Polenflug - Historia


 

A teraz Polska...

"Polenflug" w eterze

Od ośmiu lat w Hanowerze w ramach Radia FLORA działa polskojęzyczna redakcja "Polenflug". FLORĘ w 1997 roku odkryła Grażyna Kamień-Söffker. Zafascynowana pomysłem przystąpiła do działania. Skupiła wokół siebie grupę entuzjastów, młodych i pełnych zapału, i...


... I tak, w każdy wtorek o godzinie 19.30, rozbrzmiewa jingle audycji "A teraz Polska", fragment pochodzący z utworu grupy Milenium, a przed odbiornikami gromadzą się wierni słuchacze.


Od ośmiu lat w Hanowerze działa polskojęzyczna redakcja "Polenflug". Nie sposób mówić o niej w oderwaniu od Radia FLORA, które nadaje swój program w ramach inicjatywy "Bürgerfunk". Chodzi tu przede wszystkim o tworzenie radia "od dołu", o oddanie głosu tym grupom, które nie są dość reprezentowane w innych środkach masowego przekazu, a tym samym przybliżenie przy ich pomocy różnych obszarów życia społecznego, politycznego i kulturalnego tych środowisk. 


O tym, że potrzeba taka istnieje, nie trzeba przekonywać. Media często pokazują obraz Polski nie zawsze prawdziwy i mało obiektywny. Rzadko też pokazują wartościowe inicjatywy, a bardziej skupiają się na "kronice wydarzeń kryminalnych". "Bürgerfunk" stanowi trzeci filar mediów niemieckich, uzupełniając radio publiczne i prywatne. Od kilku już lat wypełnia luki i prostuje ciągle jeszcze pokutujące stereotypy. Tak też pojmuje swoje zadanie hanowerskie Radio FLORA.


Tak się zaczęło


Florę odkryła w 1997 roku Grażyna Kamień-Söffker i zafascynowana pomysłem przystąpiła do działania. W krótkim czasie udało jej się nawiązać współpracę z Grażyną Słomką, popularyzatorką polskiego filmu, Dorotą Szymańską z Towarzystwa Niemiecko-Polskiego oraz kilkoma innymi entuzjastami, m.in. ze środowiska polskich studentów w Hanowerze. 


Z chwilą wejścia na antenę "Polenflug" miał więc wiele matek i ojców. Wspólna była radość pracy, potrzeba zdobywania nowych doświadczeń, a przede wszystkim chęć zrobienia czegoś dla środowiska polonijnego. Młodzi, często mało doświadczeni, ale za to pełni zapału, pragnęli stworzyć forum umożliwiające wzajemne zbliżenie się polonusów. Pragnęli uczynić audycję miejscem spotkań, wymiany polonijnych doświadczeń i poglądów oraz przekaźnikiem informacji o życiu środowiska polonijnego w Niedersachsen. Od początku działalności radiowej chcieli trafić do wszystkich polskojęzycznych słuchaczy, bez względu na ich status pobytu w Niemczech, "migrancki staż, wiek i poglądy polityczne.


Tym entuzjazmem udało się zarazić wiele osób. Do pracy radiowej włączało się coraz szersze grono. Oczywiście, nie wszyscy zostali. Życie zawodowe i obowiązki rodzinne nie zawsze pozostawiają miejsce na działalność społeczną, zwłaszcza jeżeli wymaga ona przyswojenia warsztatu dziennikarskiego, opanowania specyfiki pracy w radio i ciągłej, bieżącej orientacji w tym, co się dzieje w środowisku.


Pozostała pięcioosobowa grupa wolnych dziennikarek, które w międzyczasie zdobyły solidną wiedzę warsztatową i podjęły współpracę z innymi mediami oraz kilkoro współpracowników. Przetarte szlaki w środowisku hanowerskim umożliwiają im prezentowanie bardzo różnorodnych tematycznie materiałów. Punkt ciężkości większości audycji to szeroko pojęte stosunki polsko-niemieckie, zarówno na szczeblu wielkiej polityki, jak i te z lokalnego, hanowerskiego podwórka. Często prezentowane są dyskusje z Niemcami i Polakami o źródłach wzajemnych uprzedzeń, promuje się osiągnięcia przedstawicieli hanowerskich polonijnych środowisk twórczych, ludzi nauki i sztuki, pokazuje się i upowszechnia różne inne formy aktywności polonijnej. W cyklu "biografie migranckie" rozmówcy dzielą się ze słuchaczami doświadczeniami i refleksjami na temat trudnego balansu między potrzebą integracji i zachowania własnej tożsamości.


Lansowana przez Radio FLORA idea sprawdziła się. Obecnie obok redakcji polskiej działają inne narodowe redakcje i wszystkie starają się ze sobą współpracować. Redakcja "Polenflug" znalazła formułę umożliwiającą prowadzenie stałej działalności radiowej oraz znalazła rozwiązanie dające perspektywę na przyszłość. Redaktorki zdecydowały się na stworzenie stałego cyklu audycji i indywidualny tok pracy. Współpracują ze sobą jako pięć niezależnych dziennikarek, każda odpowiada za jedną audycję w miesiącu. Nie wyklucza to oczywiście możliwości pracy zespołowej, jednak daje pewną klarowność w kwestii kompetencji i odpowiedzialności.


Na antenie


Spotkanie z "Polenflug" rozpoczyna co miesiąc audycja Grażyny Słomki. Punktami ciężkości jej programu "Polonijny magazyn bardzo kulturalny" są prezentacje polskich twórców filmowych i teatralnych oraz plastyków np.: "Alfabet plastyków" - cykl poświęcony hanowerskim, i nie tylko, artystom o polskich korzeniach. W Magazynie "Polonus" autorka programu dokumentuje ciekawe wydarzenia polonijne z Hanoweru i Północnych Niemiec. Ponadto, wraz ze swoją córką Kamą Kowalską, prowadzi polsko-niemiecką audycję muzyczną: "Pamiętajcie o ogrodach... piosenki".
Grażynę Kamień-Söffker w każdy drugi wtorek miesiąca interesują najbardziej zagadnienia dotyczące wzajemnego przenikania się żywiołu polskiego i niemieckiego. Chętnie odnosi się do polityki (Polska a Unia Europejska), prezentuje działalność gospodarczą Polonii (Forum gospodarcze), a w cyklu "Nasze losy" przedstawia sylwetki polskich migrantów. 


Grażýna Kamień-Söffker prowadzi także na antenie "Salonik literacki", w którym wraz z Izabelą Nawrat, Zofią Ścierską i Teresą Czaniecką-Kufer dyskutuje o współczesnej literaturze polskiej.
Trzeci wtorek miesiąca należy do Teresy Czanieckiej-Kufer, którą interesuje zderzenie kultur jako doświadczenie indywidualne i zjawisko społeczne oraz szanse i niebezpieczeństwa społeczeństw wielokulturowych. Przykładem takiego tematu z anteny może być reportaż o tragicznej miłości dwojga młodych mieszkańców Niemiec - tureckiej dziewczyny i chłopaka pochodzącego ze Śląska. 
Zapowiedzią "Audycja o kobietach, dla kobiet, ale nie tylko..." rozpoczyna swoją audycję dla kobiet Dorota Szymańska w czwarty wtorek miesiąca. Najważniejsze tematy poruszane przez nią to: sytuacja kobiet i ich rola we wszystkich dziedzinach życia społecznego, walka o równouprawnienie w życiu politycznym i społecznym, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, osiągnięcia kobiet w kulturze i sztuce. 


Piąty wtorek miesiąca (nieregularnie przypadający termin) należy do Katarzyny Zentner. Obok problemów społecznych i psychologicznych znajdujemy w jej audycjach refleksje na temat interesujących ją zjawisk w sztuce i muzyce.


Na profil polskojęzycznych audycji w hanowerskim Radio FLORA składa się więc wiele nurtów i trudno byłoby je wszystkie wymienić. Stałą ich pozycją są serwisy informacyjne oraz propozycje kulturalne na terenie Niedersachsen. Wspólnym elementem jest również sygnał rozpoznawczy - jingle, fragment utworu grupy Milenium o znamiennym tytule "A teraz Polska".


Audycje "Polenflug" nadawane są w każdy wtorek od godziny 19:30 do 20:30 na fali UKF w paśmie 106,5 MHz, w kablu - 102,15 MHz oraz w Internecie. 

Leonard Paszek

 

 
|