Impressum

Prawo autorskie

Treść niniejszych stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy.

 

Odpowiedzialność

Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść linków – odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich. Za treść tych stron odpowiada wyłącznie zarządca konkretnego serwisu.

 

Hosting

TRILOS® IT-Dienstleistungen
Königstraße 7
D-30175 Hannover
Tel +49 (0)511 - 21 44 98 60
Fax +49 (0)511 - 21 44 98 65
service@trilos.de

 

 
|