Goście

Podcasts:

Polskie lato - zaproszenie na warsztaty na temat wielojęzyczności

 

Szukacie oferty wakacyjnej z językiem polskim i z równoległym programem dla dzieci w języku polskim? To dobrze trafiliście - przekonuje dr Anna Mróz, zapraszając na seminarium rodzinne na temat wielojęzyczności. Zgłoszenia wyłącznie przez formularz pod linkiem: do 10 czerwca 2024 https://bildung.ibz-marienthal.de/programm/, kontakt@kokopol.eu +49 (0) 35823 77 251.
Dr Anna Mróz jest językoznawczynią, specjalistką od rozwoju wielojęzyczności dzieci, zajmuje się dydaktyką języka polskiego jako ojczystego, odziedziczonego i obcego. Jest działaczką społeczną z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów. (cytat za Polonia Viva)
Projekt realizowany przez KOKOPOL.


 

Ruth Bader Ginsburg cz. 3

 

"Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta" uważała Ruth Bader Ginsburg, jednocześnie odrzucając zdecydowanie pogląd, że kobiety są tylko dziećmi o wyższym wzroście.


 

Ruth Bader Ginsburg cz. 2

 

Bardzo progresywnie wypowiadała się w takich kwestiach jak prawo do aborcji, małżeństwa osób tej samej płci, powszechna opieka zdrowotna czy imigracja.


 

Ruth Bader Ginsburg cz. 1

 

Ikona milienialsów Ruth Bader Ginsburg zmarła w 2020 roku w wieku 87 lat. Była sędziną Sądu Najwyłszego Stanów Zjednoczonych.


 

Projekt Politfix - Netzwerk Niedersachsen

 

Do kobiet z tłem migracyjnym, aktywnych politycznie czy społecznie, adresowane było spotkanie sieciujące, na które zaprosił projekt Politfix - Netzwerk Niedersachsen.


 

Zaproszenie do ratusza

 

Aldona Głowacka-Silberner zebrała na gorąco wrażenia ze spotkania w hanowerskim ratuszu 23.06.2023, którym burmistrz Thomas Hermann uhonorował 35-lecie prowadzonego przez nią folklorystycznego zespołu pieśni i tańca Polonia Hanower. Zespół jest ambasadorem Hanoweru jako UNESCO City of Music na XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych 12-18 lipca 2023 w Rzeszowie.

 


Polonia Hanower z burmistrzem Hermannem
Zespół folklorystyczny Polonia Hanower w Nowym Ratuszu na zaproszenie burmistrza Thomasa Hermanna 2023 (foto: archiwum zesp. Polonia Hanower)

 


Polonia Hanower
Zespół folklorystyczny Polonia Hanower na festiwalu "Dźwięki, które łączą" 2012 (foto: archiwum zesp. Polonia Hanower)


 

Prokobiece polecajki

 

Autorka dzieli się wrażeniami z lektury księżek feministycznych i prokobiecych Katarzyny Mecinski, Renee Engeln i Agnieszki Szpili.


 

Dla kogo 5 milionów?

 

Jesienią ubiegłego roku Bundestag przyjął w budżecie federalnym kwotę 5 milionów euro przeznaczoną na wspieranie w Niemczech "języka polskiego jako odziedziczonego" w horyzoncie czasowym 3 lat. Dysponentem tych pieniędzy ustanowiono Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), a wykonawcą programu wykorzystania funduszu - niemiecką jednostkę o nazwie Centrum Koordynacji i Kompetencji j. polskiego (Kompetenz- und Koordinationszentrum Polnisch), w skrócie KoKoPol.
23 i 24 lutego KoKoPol zaprosiło do Ostrowca w Saksonii (Ostritz) na spotkanie zatytułowane "Polski jako odziedziczony - nowe podejście: konferencja robocza organizacji polonijnych". W dyskusji tej wzięła udział Joanna Szymańska-Bica, która podsumowuje jej przebieg w rozmowie z kierującym KoKoPolem Gunnarem Hille.

Ponieważ rozmowa nagrana została w języku niemieckim, poniżej publikujemy jej tłumaczenie na j. polski.

Joanna Szymańska-Bica
Jak przebiegło spotkanie? Czy jesteś zadowolny z przebiegu pierwszego spotkania?
Gunnar Hille
Nie jestem zadowolony, ale spełniło ono moje oczekiwania, że cały wachlarz reprezentantów Polonii weźmie udział w dyskusji. Naturalnie niektórzy wypowiadali się szczególnie głośno, i byli to ci, którzy niekoniecznie reprezentują te opinie, jakie z mojego punktu widzenia są skierowane w przyszłość. Ale na korzyść tego spotkania przemawia to, że każdy mógł był wyrazić swoje poglądy. Jak prowadzona jest dyskusja to sprawa Polonii, KoKoPol stoi w dalszym ciągu do dyspozycji jako organizacja pośrednicząca, jako organizacja lobbująca, by torować drogę do polityki i kontynuować współpracę z istniejącymi sieciami, na rzecz Polonii, ale przede wszystkim na rzecz języka polskiego w całych....
Joanna Szymańska-Bica
Czy powiedziałbyś, że znaleziono tu wspólny mianownik, że osiągnięto porozumienie? Mówiono tak wiele o strategii, o pięciu punktach, o oświadczeniu koordynatora* - czy powiedziałbyś, że w trakcie spotkania faktycznie znaleźliśmy wspólny mianownik?
Gunnar Hille
Nie, nie mogliśmy go znaleźć gdyż po prostu zabrakło informacji o podstawowych założeniach. Nie mogliśmy przedłożyć żadnej koncepcji bez jednostki zarządzającej [tymi pieniędzmi], czyli Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych, i dyskutowaliśmy w próżni, co zostało wykorzystane przez niektórych do złożenia propozycji na bazie projektu, który miał być propozycją rozwiązania, a jest właściwie oświadczeniem prasowym, a to jest za mało. Zatem i organizacje polonijne uczą się z pewnością czegoś przy okazji dziesiejszego spotkania. KoKoPol jest w dalszym ciągu gotów do współpracy, wyciąga rękę, większość ją podejmie, a kto tego nie uczyni, musi sam ...
Joanna Szymańska-Bica
A co powiesz na temat propozycji deklaracji? Wspólnej deklaracji** obecnych w Marienthal organizacji polonijnych?
Gunnar Hille
To jest próba, na którą chętnie się zgodziłem, znalezienia kompromisu, konsensusu wśród obecnych, przy czym muszę zaznaczyć, że nie jest to gremium reprezentatywne, chodzi o włączenie także tych, którzy dzisiaj nie mogli być obecni, bo któż może z łatwością wybrać się na dwa dni z zachodniej części Niemiec do wschodniej Saksonii. Nie każdy ma taką możliwość i ci, którzy są tutaj, wykazali z pewnością największe zainteresowanie przez to, że wzięli na siebie trudy takiej podróży, długiej podróży np. z Akwizgranu. Ale musimy spróbować mówić jednym głosem, co jednak nie jest sprawą KoKoPol, w tym zakresie same organizacje polonijne mogą osiągnąć więcej.
Joanna Szymańska-Bica
A czy masz wrażenie, że organizacje polonijne zrozumiały, jaki kamień milowy został położony przez niemiecki parlament na naszej drodze i że należy to jednoznacznie uhonorować?
Gunnar Hille
Nie oczekiwałem tego tak do końca,[ale] miałem nadzieję, że ta świadomość utorowała sobie drogę, dlatego na początku konferencji mówiłem o przełomie, z którym mamy dzisiaj do czynienia na wielu polach, także w stosunkach polsko-niemieckich i szczególnie we wsparciu języka polskiego. Ale wydaje mi się, że nie wszyscy tak to widzą i niektórzy kąsają rękę, którą w ich stronę wyciąga w pewnym sensie rząd federalny - to nie jest koniecznie najlepsza droga, by w przyszłości uzyskać więcej, także w innych dziedzinach.
Joanna Szymańska-Bica
I jeszcze punkt ważny z mojej perspektywy - uważam wprowadzenie Konsula Generalnego za bardzo ważne, to, że mówił o dwóch filarach, co moim zdaniem jest w interesie języka polskiego: język polski jako język odziedziczony w Niemczech, ale także ranga języka polskiego w Niemczech jako kraju graniczącego [z Polską].
Gunnar Hille
Cieszę się, że zwrócił uwagę na te aspekty, rozmawiałem z nim dłużej o tym, że leży nam na sercu polski w pełnym zakresie, także jako język obcy dla Niemców i aby poprawiać stosunki polsko-niemieckie więcej Niemców powinno znać j. polski, uczyć się języka polskiego i interesować się polskim językiem i kulturą. Niebezpieczeństwo polega na ty, że jeżeli zanadto będzie podkreślane znaczenie nauczania pozaszkolnego, może to doprowadzić do osłabienia oferty w szkołach, gdyż być może wywoła to taki efekt: ach, teraz wszytko się robi poza szkołami, to my już nie musimy. Otóż nie, musimy iść ręka w rękę i Nietan* ujął to tak w swoim oświadczeniu, że związki pomiędzy ofertą szkolną i pozaszkolną w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego są bardzo ważne.
Joanna Szymańska-Bica
Faktem jest, że liczne landy mają w tym zakresie jeszcze wiele do zrobienia. Pochodząc z Nadrenii Północnej - Westfalii mogę potwierdzić, że jest to bardzo ważne, by było i jedno i drugie, przy czym nauczanie w szkołach finansowane jest na zupełnie innych zasadach, ale - jak mówiliśmy - mamy przykłady "best practice" godne naśladowania przez inne landy. Dziękuję za rozmowę.
Gunnar Hille
Dziękuję, Joanno.

* Oświadczenie Koordynatora Rządu Federalnego ds. niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i transgranicznej Dietmara Nietana w sprawie nowej inicjatywy dodatkowego finansowania nauczania języka polskiego jako języka pochodzenia w Niemczech z 25.11.2022:

po niemiecku po polsku

** Ostrowiecka deklaracja polskich organizacji w Niemczech z 24.02.2023:
po niemiecku po polsku


 

Marina Abramović cz. 3

 

Autorka kończy trzyczęściową opowieść o Marinie Abramović, serbskiej artystce medialnej i nietuzinkowej kobiecie

Słuchaj także:
- Marina Abramović cz. 1 (06.08.2022 by Katarzyna Janiszewska)
- Marina Abramović cz. 2 (05.11.2022 by Katarzyna Janiszewska)

 

 


 

Migranci o polityce edukacyjnej

 

Jak imigranci oceniają program rządowy czerwono-zielonej koalicji w Dolne Saksonii...

 

 


 

Bieg Niepodległości w Hanowerze

 

Zgrany duet: Natalia Jasion - nagrania i Teresa Czaniecka-Kufer - opracowanie redakcyjne przygotował relację z Biegu Niepodległości, zorganizowanego w Hanowerze przez SC Polonia.


(zdjęcie udostępnione przez organizatorów)


 

Marina Abramović cz. 2

 

Serbska artystka intermedialna i nietuzinkowa kobieta

Słuchaj także:
- Marina Abramović cz. 1 (06.08.2022 by Katarzyna Janiszewska)
- Marina Abramović cz. 3 (04.02.2023 by Katarzyna Janiszewska)

 

 


 

Marina Abramović cz. 1

 

Serbska artystka intermedialna i nietuzinkowa kobieta

Słuchaj także:
- Marina Abramović cz. 2 (05.11.2022 by Katarzyna Janiszewska)
- Marina Abramović cz. 3 (02.12.2023 by Katarzyna Janiszewska)

 

 


 

Relacja z festynu SC Polonia

 

Nagrania zrealizowała w terenie nasza najmłodsza reporterka Natalia Jasion. W studiu wsparła ją technicznie Teresa Czaniecka-Kufer


(zdjęcie udostępnione przez organizatorów)

 

 

 

 


 

SC Polonia zaprasza

 

Po dwuletniej, spowodowanej pandemią, przerwie SC Polonia Hanower zaprasza na tradycyjny festyn sportowy 09.07.2022 od godz. 12.00. Zgodnie z przyjętą na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zasadą: "zachowajmy długi oddech" oferta ta jest adresowana także do uchodźców w naszym mieście. Szczegóły przedstawia Mariusz Jasion.(zdjęcie udostępnione przez organizatorów)


 

Kobiety w kosmosie

 

Jak to sie stało, że Rosjanie jako pierwsi wysłali kobietę w kosmos?

 

 


 

Znane Ukrainki

 

Co wiemy o np. "Żelaznej Julce", Łesi Ukraince czy Dominice Czekun?

 

 


 

Korzystajmy z lekcji j. polskiego w szkołach

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który przypada dorocznie 21 lutego, to dobra okazja do tego, by porozmawiać o nauczaniu j. polskiego nasze dzieci zamieszkałe poza granicami kraju. Argumenty za rozwijaniem wielojęzyczności w oparciu o język ojczysty przedstawia dr Renata Behrendt z Uniwersytetu Hanowerskiego.

 


 

O kobietach...

 

...nie tylko dla kobiet - rekomendacje literackie do biblioteczki feministycznej

 


 

Co przyniósł hanowerskim bezdomnym rok 2021

 

Sylwia Jasion podsumowuje, co udało się zrobić w minionym roku w naszym mieście na rzecz bezdomnych, przede wszystkim jej bezpośrednich podopiecznych przybyłych z Polski.


 

Gloria Steinem

 

Ikona drugiej fali feminizmu, aktywistka, dziennikarka i pisarka


 

Eve Ensler

 

Amerykańska poetka, scenarzystka filmowa, autorka licznych sztuk teatralnych, m.in. "Monologi waginy" (1997)


 

Dorosłość - historia zmian i sukcesów

 

Agata Parrott zajęła 3 miejsce w konkursie zatytułowanym "Herstoria zwykła niezwykła", ogłoszonym przez nowojorską polonijną stację Nasze Radio. Jego pomysłodawczynią była pani Beata Marciniak, a do udziału zaproszono kobiety z całego świata.

Refleksje poprzedza kilka zdań wprowadzenia redaktor naczelnej tego radia pani Aleksandry Kapsy, dzięki uprzejmości której możemy zaprezentować esej Agaty Parrott na naszym podcaście.


Agata Parrott USA (zdjęcie z archiwum rodzinnego)


 

Zuzanna Ginczanka cz. 2

 

Nie zdążyła w pełni rozwinąć talentu, zginęła rozstrzelana w 1944 roku.


 

Debiut radiowy: Zuzanna Ginczanka cz. 1

 

Nazywano ją "Tuwimen w spódnicy", podziwiano za talent i urodę...


 

"Polski z Gryfikiem" - dla dzieci

 

Kolejne wydawnictwo opracowane w ramach projektu "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania". Serię materiałów do nauki j. polskiego dla przedszkoli i szkół podstawowych przedstawia autorka, dr Agnieszka Putzier z uniwersytetu w Gryfii.

Bezpłatne próbne strony pod adresem: www.niemieckizbliza.pl.


 

A jak... alfabet polskiej młodzieży - podręcznik j. polskiego

 

Zjednoczenie Niemiec otworzyło drogę do podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską i Niemcami. Zostało w nim uregulowane także nauczanie języka niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech. Bardzo ciekawym przykładem na tym polu jest projekt "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania". W jego ramach właśnie wychodzi nietuzinkowy podręcznik do nauki j. polskiego, po który na pewno z przyjemnością sięgną nie tylko uczniowie niemieccy, ale i młodzież polonijna. Przedstawia go autorka, pani dr Agnieszka Putzier z uniwersytetu w Gryfii.

Bezpłatne próbne strony podręcznika na stronie www.niemieckizbliza.pl.


 

Mistrzowie

 

30 sierpnia 2020 w klubie sportowym Polonia Hanower rozegrano mistrzostwa w tenisie ziemnym. W czyje ręce trafił w tym roku puchar przechodni Konsula Generalnego RP w Hamburgu?


Nasza najmłodsza reporterka radiowa Natalka Jasion w rozmowie z Mirosławem Rojem (zdjęcie udostępnione przez organizatorów)


 

Mój język - moja moc!!

 

Wychowujecie dzieci dwujęzycznie? Zadajecie sobie pytanie, dlaczego jest to ważne i jaki ma wpływ na rozwój Waszego dziecka? Zaproszenie na bezpłatne webinarium dla rodziców polskiego pochodzenia zamieszkałych w Niemczech 16.-21.06.2020 na platformie ZOOM. Informacje i zgłoszenia pod: domachowska@gmx.de


 

W co się bawić z dziećmi młodszymi?

 

"Nowa normalność" zatacza coraz szersze kręgi, co kilka dni pojawiają się nowe poluźnienia pandemicznej kwarantanny. Jak to ujął Oliwer Welke w swoim magazynie satyrycznym - zamknięte pozostają już tylko burdele i przedszkola.

Czym zająć pozostające w domach od tygodni dzieci? Jak wykorzystać ten czas kreatywnie na naukę i rozwijanie języka polskiego? Na te pytania odpowiada dr Anna Mróz, językoznawczyni, ekspertka w dziedzinie dwu- i wielojęzyczności dzieci. Pracuje w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Gryfii (Greifswaldzie) jako dydaktyczka języka polskiego i rosyjskiego oraz w ramach projektu "Język sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania". Prowadzi liczne seminaria i projekty poświęcone dwu- i wielojęzyczności dzieci, jest w Zarządzie SprachCafe Polnisch e.V.


 

Czy można bez dodatkowego wysiłku nauczyć dwujęzyczne dziecko polskich literek w domu?

 

Owo pytanie zadaje sobie z pewnością wielu polskich rodziców. Z felietonu słuchacze dowiedzą się, że jak najbardziej można uczyć alfabetu polskiego równolegle z niemieckim, a krój pisma stosowany w szkołach niemieckich z powodzeniem można wykorzystać do nauki polskich liter. O doświadczeniu z życia wziętym opowiada dr Agnieszka Putzier, autorka licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych, a także podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki, ekspertka w programie "Język sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" oraz mama pierwszoklasistki Jany, uczęszczającej do szkoły waldorfskiej w Gryfii (Greifswaldzie).


(grafika udostępniona przez A. Putzier)


 

Mobilny "Koszyczek" dla bezdomnych

 

Sytuacja bezdomnych jest dramatyczna. Przed wybuchem pandemii bardzo pomocne były tzw. dziennie punkty spotkań, które jednak aktualnie znacznie ograniczyły czas pracy. Większość z nich wydaje tylko skromne posiłki przez uchylone drzwi. W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie możemy zorganizować "Koszyczka dla bezdomnych" w polskim kościele. Dlatego przeprowadzimy akcję mobilną. W piątek i sobotę przed Wielkanocą wolontariusze będą jeździli pod zgłoszone adresy i zbierali dary. Ze względów sanitarnych zbieramy tylko: konserwy, gorące kubki, zupki chińskie, potrawy długoterminowe. Przy okazji chętnie odbierzemy także odzież męską. Zgłoszenia darów odbieram pod numerem telefonu 01785518093. Skorzystać można także z adresu emailowego: arkapol.hannover@gmail.com lub whatsappa 015233858773.
Pamiętajcie:
POMOC JEDNEJ OSOBIE NIE ZMIENI CAŁEGO ŚWIATA ALE MOŻE ZMIENIĆ ŚWIAT DLA JEDNEJ OSOBY.
Wasza Sylwia Jasion

Niedziela Wielkanocna 2020 - Akcja  Koszyczek 
Pomimo panującej sytuacji udało nam się również w tym roku przeprowadzić akcję "Koszyczek". Dzięki Wam zebraliśmy bardzo dużo i przygotowaliśmy 160 paczek - nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Wszystko dziś rano trafiło na Nordbahnhoff, gdzie jest wydawane potrzebującym.
Bardzo dziękuję księdzu Klubie za wielkie zaangażowanie, Madzi, Mirze, Ani za pomoc w zbieraniu i pakowaniu, Janowi za użyczenie nam przyczepy, Edycie, Aldonie, Reni, Grażynce, Dagmarze... oraz wszystkim Darczyńcom. Nawet jeżeli nie da się Was wszystkich wymienić imiennie, każdemu z Was jesteśmy bardzo wdzięczni za ten gest solidarności. Podziękowania kierujemy także do polskich sklepów za żywność ofiarowaną na czas po "Koszyczku".

Jeszcze raz wielkie DZIĘKUJĘ w imieniu osób bezdomnych.

Sylwia Jasion

Koszyczek 2020
(zdjęcie udostępnione przez organizatorów)


 

2 tygodnie "pozostawania w domu" - oferta DJK SC Polonia Hannover

 

Jak radzimy sobie w tej wyjątkowej sytuacji? - Edward Dewucki i zarząd DJK SC Polonia Hannover wzięli byka za rogi.

W Dolnej Saksonii od 16 marca zamknięte są szkoły i instytucje edukacyjne, od 22 marca obowiązuje w całych Niemczech nakaz maksymalnego unikania kontaktów z innymi ludźmi. Wychodzić z domu możemy tylko do pracy, na zakupy i do lekarza oraz w większości landów na niezbędny dla zdrowia spacer. Przy czym przemieszczać możemy się w grupach maksymalnie dwuosobowych, za wyjątkiem rodzin, z zachowniem odstępu min. 1,5 m.

 


2 tygodnie "pozostawania w domu" 

Jak radzimy sobie w tej wyjątkowej sytuacji? - Wypowiedź słuchaczy radia PolenflugNeo

W Dolnej Saksonii od 16 marca zamknięte są szkoły i instytucje edukacyjne, od 22 marca obowiązuje w całych Niemczech nakaz maksymalnego unikania kontaktów z innymi ludźmi. Wychodzić z domu możemy tylko do pracy, na zakupy i do lekarza oraz w większości landów na niezbędny dla zdrowia spacer. Przy czym przemieszczać możemy się w grupach maksymalnie dwuosobowych, za wyjątkiem rodzin, z zachowniem odstępu min. 1,5 m.


 

2 tygodnie "pozostawania w domu"

 

Jak radzimy sobie w tej wyjątkowej sytuacji? - Wypowiedź tłumaczki

W Dolnej Saksonii od 16 marca zamknięte są szkoły i instytucje edukacyjne, od 22 marca obowiązuje w całych Niemczech nakaz maksymalnego unikania kontaktów z innymi ludźmi. Wychodzić z domu możemy tylko do pracy, na zakupy i do lekarza oraz w większości landów na niezbędny dla zdrowia spacer. Przy czym przemieszczać możemy się w grupach maksymalnie dwuosobowych, za wyjątkiem rodzin, z zachowniem odstępu min. 1,5 m.


 

Na światowych wystawach

 

Artystka o sobie


 

Kongres w Bonn - socjalne problemy polskich imigrantów

Katarzyna Kwapiszewska - uznawanie kwalifikacji zawodowych

 

Sylwia Jasion - informator imigranta

 

Aleksandra Bojarski - wsparcie psychologiczne imigrantów

 

Kolejną grupą tematyczną na IV Kongresie Polonii, który odbył się pod hasłem: "Dać głos młodzieży europejskiej" w dniach 04.-06.10.2019 w Bonn na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, była grupa ds socjalnych.

Słuchaj także:
- Wiesław Lewicki: pierwsze podsumowanie Kongresu Młodej Polonii w Bonn (06.10.2019)
- Grażyna Kamień-Söffker: Sieciujmy się (06.10.2019)
- Aldona Głowacka-Silberner: Kongres w Bonn - postulaty dot. j. polskiego (06.10.2019)


 

Kongres w Bonn - postulaty dot. j. polskiego

 

Jedną z grup tematycznych na IV Kongresie Polonii, który odbył się pod hasłem: "Dać głos młodzieży europejskiej" w dniach 04.-06.10.2019 w Bonn na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, była grupa ds j. polskiego. Wypracowała ona cały szereg postulatów adresowanych do niemieckich władz oświatowych.

Słuchaj także:
- Wiesław Lewicki: pierwsze podsumowanie Kongresu Młodej Polonii w Bonn (06.10.2019)
- Grażyna Kamień-Söffker: Sieciujmy się (06.10.2019)
- Katarzyna Kwapiszewska, Sylwia Jasion i Aleksandra Bojarski: Kongres w Bonn - socjalne problemy polskich imigrantów (06.10.2019)


 

Kongres Młodej Polonii - zaproszenie

 

Po czerwcowych obradach polsko-niemieckiego okrągłego stołu pojawił się zarzut, że rozmawiano o tematach niezmiennych od dwudziestu lat, interesujących tylko od lat zasiedziałą Polonię, podczas gdy w ciągu dwóch ostatnich dekad diamentralnie zmieniła się struktura polskiej społeczności w Niemczech. Jakie tematy są najistotniejsze dla tej grupy, a zwłaszcza dla jej młodych przedstawicieli, próbuje wysondować Wiesław Lewicki, pomysłodawca i główny organizator Kongresu Młodej Polonii w Bonn. Na spotkanie odbywające się 04.-06.10.2019 pod hasłem "Dać głos młodzieży europejskiej" zaprasza współorganizatorka Joanna Szymańska.
UWAGA: przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 20.09.2019


 

Ekipa DJK SC Polonia Hanower w Pielgrzymce Biegowej - relacja Edwarda Dewuckiego

 

Młodzi i starzy, Polacy i Polonusi wystartowali wspólnie w 29 Pielgrzymce Biegowej z Bytowa na Jasną Górę.


 

Polonijny Festyn Rodzinny

 

16 czerwca hanowerska Polonia bawiła się znakomicie pomimo zmiennej pogody na Polonijnym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez "Socjalną Inicjatywę dla Europejczyków w Dolnej Saksonii" we współpracy z DJK SC Polonia Hanower i przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu, partnerów, sponsorów i wolontariuszy. Sondę wśród uczestników przeprowadziła najmłodsza reporterka PolenflugNeo, 10-letnia Natalka Jasion. Nagranie opracowała technicznie Teresa Czaniecka-Kufer.

Polonijny Festyn Rodzinny
Zumba (zdjęcie udostępnione przez organizatorów)


 

Pojechali - relacja ze startu sztafety rowerowej Hanower-Wrocław

 

30 maja wystartowała z Hanoweru do Wrocławia sztafeta kolarska zorganizowana przez DJK SC Polonia Hanower.


 

Doroczne konsultacje ws j.polskiego w szkołach publicznych

 

Pod koniec lutego odbyły się w landowym Ministerstwie Edukacji kolejne już konsultacje dotyczące nauczania języków dziedziczonych w Dolnej Saksonii. Tym razem tematem była wizja na przyszłość, czyli założenia nowych wytycznych, przygotowywanych aktualnie przez ministerstwo. Ze strony imigrantów udział wzięli przedstawiciele stowarzyszenia rodziców tureckich i stowarzyszenia rodzin bilingualnych oraz jako reprezentacja polskiej community Aldona Głowacka i Grażyna Kamień-Söffker. Obecni byli także członkowie Dolnosaksońskiej Rady Integracji, do którego to gremium należy autorka relacji.


 

Jaka jest polska społeczność w Niemczech?

 

Omówienie opracowania Kamili Schöll-Mazurek "Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po roku 2011."


 

Polonijne jubileusze - 15 lat Herbatek Literackich w Brunszwiku

 

Raz w miesiącu grupa 8 pań rozmawia o pisarzach, książkach i zjawiskach literackich, nie tylko z polskiego rynku wydawniczego. Organizowane są także spotkania autorskie.

druga z lewej: Renata Gröger-Kania
(zdjęcie udostępnione przez R. Gröger-Kania)


 

Julia z Brunszwiku

 

Nadchodzi nowe pokolenie młodych (i bardzo młodych), ambitnych, zaangażowanych, godnych naśladowania - jedną z tej grupy jest 15-letnia Julia Swiatkowski.

foto z archiwum domowego Julii i Gymnasium Raabeschule
(zdjęcie udostępnione przez R. Gröger-Kania)


 

Rok Sienkiewiczowski w Wietnamie - podsumowanie

 

18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. "Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń" - uzasadnili senatorowie. Sienkiewicz ceniony jest nie tylko w Polsce, jak się okazuje zapadł także głęboko w serca wietnamskiej młodzieży, która w latach siedemdziesiątych XX w. studiowała w naszym kraju. Część z tej grupy wzięła aktywny udział w obchodach Roku Sienkiewiczowskiego w Wietnamie, zorganizowanego przez tamtejszą ambasadę RP. Relacjonuje dr inż. budownictwo Hoa Tu Duc, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Hoa Tu Duc
(zdjęcie z archiwum rodzinnego)


 

Podróż do Gdańska i Malborka

 

Hanowerski student historii Philipp Grunwald bardzo starannie przygotował się do podróży, szukając celu położonego nad morzem, a jednocześnie chlubiącego się długą tradycją i bogatą kulturą. Wybór padł na polskie wbrzeże Bałtyku. Philipp dzieli się wrażenia z podróży polską koleją do Gdańska, gdzie zwiedzał starówkę i Jarmark Dominikański, port i Westerplatte, oraz spędził romantyczny wieczór na sopockim molo, a także z całodziennej wyprawy do Malborka.

Malbork
Malbork - fotografia autora relacji


 

Mój rok 2015

 

Co najbardziej utkwiło w pamięci, z czym kojarzył się będzie właśnie miniony rok...


 

Demonstracja

 

Demonstracja.


 

Wiersze

 

Wiersze.


 

Gościnnie w Polenflug - Schlesien in Europa

 

In diesem Jahr gedenkt die Landsmannschaft Schlesien 60 Jahre Patenschaft zum Land Niedersachsen. Ein Anlass zum Feiern und deshalb hat das Niedersaechsische Innenministerium am vergangenen Wochenende in Hannover ein wissenschaftliches Symposium organisiert.
Das Motto war: Schlesien in Europa.
siehe auch den Bericht von Grażyna Kamień-Söffker "Krajobraz wspomnieć czy krajobraz spotkać"


 

Gościnnie w Polenflug - reakcja na tezy Sarrazina

 

Rozmowa z Salihem Daganem, przewodniczącym Rady Cudzoziemców w Wiesbaden

RB - Rozmwiać będziemy na temat, który badzo dzieli społeczeństwo niemieckie, chodzi o tezy Sarrazina. Jakie stanowisko przyjęła Rada Cudzoziemców w Wiesbaden?
SD - Rada Cudzoziemców nie okazała dotąd żadnych reakcji, protestów, gdyż uważamy że nie nie należy poświęcać temu tematowi, a właściwie tej osobie, uwagi, ponieważ nie zasługuje na to. Przez to zwiększylibyśmy jeszcze bardziej jego prezencję medialną. Dlatego nie okazaliśmy jak dotąd żadnych reakcji. Punkty i tematy, które porusza pan Sarrazin znamy, nie są nowe, ale pan Sarrazin posługuje się uogólnieniami.
RB - Jak pan wyjaśni duże echo tez Sarrazina w niemieckim społeczeństwie?
SD - Jeśli on uogólnia w czasach kryzysu finansowo-gospodarczego, bezrobocia, a w szczególności, gdy takie opinie wyraża człowiek mający funkcję wiodącą w banku, to oczywiście, że inni, mający podobne zdanie, czują się potwierdzeni w swoich własnym opiniach.
RB - Czy spotkał się Pan z podobnymi stanowiskami? Pan pochodzi z Turcji, jest w niemieckim społeczeństwie zintergrowany.
SD - Nie spotkałem się z podobnymi wypowiedziami. W swoim środowisku znam wystarczającą ilość ludzi, która też jest zintergrowana, w przeciwieństwie do wypowiedzi pana Sarrazina, który koncentruje się na określonej grupie etnicznej, czy religijnej, która nie chce się integrować. Jestem zdania, że jest dużo, bardzo dużo przykładów udanej integracji, które niestety nie stoją w centrum uwagi, o których zapomniano.
RB - Ale liczby mówią same za siebie. W Niemczech jest dużo rodzin z obszaru islamskiego, które mają duże rodziny i żyją z pomocy socjalnej. To jest 10% cudoziemców.
SD - Trzeba to trochę zrelatywizować. Pani powiedziała własnie 10 % ludności cudzoziemskiej, należy się temu dokładniej przypatrzeć. Z drugiej strony byłoby pomocne zrobić studia badawcze, dlaczego tak jest? Jakie są powody? Stwierdzamy, że w obszarze edukacji dzieci pochodzące z rodzin słabszych socjanie mają gorsze szanse ukończyć dobre szkoły, zdobyć dobre wykształcenie. To ciągnie się dalej, gdy idzie się w świat pracy. Jakie szanse ma się, gdy nie ma się dobrego wykształcenia?
RB - Jednak szkoły są jednakowe, uczniowie niemieccy kończą je, a znaczna cześć cudzoziemców porzuca naukę. Są to przeważnie uczniowie tureccy.
SD - Tej wypowiedzi nie mogę potwierdzić. Niemiecki system nauczania zdeterminowany jest przez 2 elementy. Pierwszy to jest socjalne pochodzenie rodziny, drugi to jej wykształcenie. Tureckie dzieci nie mają najlepszego startu. To znaczy, rodzice nie są akademikami plus są socjalnie słabsi. A socjalnie słabsze dzieci są pokszywdzone przez niemieckie szkolnictwo, niezależnie od pochodzenia. Dlatego nie powiedziałbym, że akurat tureckie dzieci nie chcą ukonczyć szkoły.
RB - Również na rynku pracy mają cudoziemcy gorsze szanse, mimo porównywalnego wykształcenia w porównaniu z niemieckimi rekruntantami. Jakie są tego powody?
SD - Nie dysponuję naukowymi badaniami na ten temat. Ale często słyszymy, że szanse maleją, gdy ma się zagraniczne nazwisko.
RB - Niemieckie firmy nie chą zatrudniać rekrutantów mających zagraniczne nazwiska, mimo że mówią po niemiecku, więc bariery komunikacji nie istnieją?
SD - Tego nie moge potwierdzić, bo jak już powiedziałem, nie ma badań naukowych na ten temat.
RB - Jak wygląda sytuacja w życiu codziennym, np. przy wynajmowaniu mieszkania?
SD - Rynek mieszkaniowy jest rynkiem, na którym najcześciej otrzymujemy skargi. To znaczy, gdy ktoś che wynająć mieszkanie, telefonicznie ustali termin i na miejscu obie strony się widzą, zaraz uwidacznia się cudoziemskie pochodzenie. Wtedy nagle okazuje się, że mieszkanie jest już wynajęte.
RB - Jakie kroki przewiduje Rada Cudoziemców w Wiesbaden wobec tez Sarrazina?
SD - Rada Cudoziemców wierzy w to, że liczne projekty muszą odbywać się na szczeblu komunalnym, gdyż tu musi układać się współżycie. Najważniejszym punktem w tym temacie jest wykształcenie. Możliwości edukacji trzeba wzmacniać. Jednocześnie trzeba prowadzić prace uświadamiania, że nie jest tak, jak pan Sarrazin twierdzi, tylko jest wystarczająco przykładów na udane integracje i wkład w niemieckie społeczećstwo.
RB - Dziekuję za rozmowę.


 

Gościnnie w Polenflug - Besuch bei Super Kino

 

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist das älteste Filmfestival mit polnischen Kinderfilmen in Deutschland.

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist eine Reihe von Filmvorstellungen für Kinder, die durch didaktische Aktivitäten bereichert werden: Gespräche mit den Kindern über die gezeigten Filme, gemeinsames Basteln, Spielen und Singen in der Muttersprache.

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienprojekt - zu den Vorstellungen kommen ganze Familien, vom Säugling bis zu den Großeltern.